Περιβάλλον

Πράσινο Benetton

Το πράσινο είναι μόνο ένα χρώμα. Είναι μια φιλοσοφία, που πάντα διεισδύει στην κουλτούρα της United Colors of Benetton

Βιωσιμότητα για εμάς σημαίνει να δημιουργούμε αξία για όλους μακροπρόθεσμα. Για εμάς αποτελεί μια συνεχιζόμενη πρόκληση για περισσότερα από πενήντα χρόνια και είμαστε περήφανοι για το γεγονός ότι οι καταναλωτές μας δείχνουν ότι εκτιμούν τις προσπάθειές μας προς αυτή την κατεύθυνση.

Στο παρελθόν, αυτή η προσέγγιση έχει λάβει τη μορφή εκστρατειών επικοινωνίας υπέρ του περιβάλλοντος και τη δημιουργία της Fondazione Benetton, αφιερωμένο στη μελέτη του τοπίου.

Σήμερα η φιλοσοφία αυτή μεταφράζεται σε μια σειρά συγκεκριμένων πρωτοβουλιών που αφορούν την επιλογή βιώσιμων και εύκολα ανακυκλώσιμων πρώτων υλών τόσο για ενδύματα όσο και για συσκευασίες, την υιοθέτηση φυσικών επεξεργασιών και τη μείωση των ρυπογόνων χημικών ουσιών και των εκπομπών ρύπων CO2 σε όλη την αλυσίδα εφοδιασμού.

Η θέλησή μας είναι να προχωρήσουμε σταδιακά προς μια κυκλική οικονομία, στην οποία δεν χάνεται τίποτα.

Συνέχισε να διαβάζεις: μπλε